ปฏิทินปฏิบัติราชการ รองอมรรัตน์ จันกฤษ

December 2023

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
  • ร่วมพิธีเปิดโครงการ พัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ
3
4
5
  • ร่วมพิธีงานวันพระราชสมภพฯ ร.5
6
7
  • ประชุม e menscr
8
9
10
11
12
  • ประชุมสรรหาและคัดเลือก ก.ต.ป.น.
13
14
15
  • ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษา ONET ครั้งที่ 2/ 2566
  • ประชุมเตรียมการจัดงานปีใหม่ จังหวัดตราด
16
17
18
19
20
21
22
23
  • ร่วมพิธีเปิดประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.จบตร
24
25
26
27
  • ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และประชุมบุคลากร
28
29
30
31