รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567       

ลิงค์ ไฟล์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-_XGsC8xaDB6Ve7j3AI-9y8MFSVsA8lOpOcOXyaAsDQ/edit?usp=sharing

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567