ข้อมูลผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันบุรี ตราด

นายปรีดี โสโป
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรีตราด
เบอร์โทรสำนักงาน :039-314402 ต่อ 22
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
อีเมลล์ แอดเดรส :preedee2517@gmail.com
นางสาวบุณยกุล หัตถกี
รองผอ.สพม.จันทบุรี ตราด
เบอร์โทรสำนักงาน :039-314402 ต่อ 17
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
อีเมลล์ :boony.hat@gmail.com
นางอมรรัตน์ จันกฤษ
รองผอ.สพม.จันทบุรี ตราด
เบอร์โทรสำนักงาน :039-314402 ต่อ 23
เบอร์โทรศัพท์มือถือ:
อีเมลล์ :banorn1978@gmail.com