การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้รายงานผล
การประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พศ. 2566 ดังรายงานด้านล่าง