รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน พ.ศ 2566

รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566