รายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566