รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่6/2564

u003cpu003eu003ca href=u0022https://drive.google.com/file/d/1iQdADpaazQOI_HnTf0NXGEtI0wBnzF7C/view?usp=sharingu0022u003e1.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐu003c/au003eu003c/pu003enu003cpu003eu003ca href=u0022https://drive.google.com/file/d/10MYx8USVFVx00NFYbQco718-pX_Z3Voj/view?usp=sharingu0022u003e2.นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างฯu003c/au003eu003c/pu003en

admin-sesact

16 December 2021

รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่5/2564

ฝ่ายเลขาฯได้จัดทำรายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนมรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารด้านล่างนี้ 1.การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ 2.นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างฯ

admin-sesact

6 October 2021