การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.จบตร ครั้งที่ 6/2566

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 6/2566 ณ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

prsesact sesact

24 November 2023

prsesact sesact

24 November 2023

พิธีเปิดดนตรีในสวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (Music in the Park Chanthaburi)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ร่วมกับชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมดนตรีในสวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (Music in the Park Chanthaburi) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

prsesact sesact

22 November 2023

การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 13/2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 13/2566

prsesact sesact

21 November 2023

ผอ.สพม.จบตร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

นายปรีดี โสโป ผอ.สพม.จบตร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบูรพาพิทยาราม จังหวัดจันทบุรี

prsesact sesact

19 November 2023

รองผอ.สพม.จบตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “กันเกราเกมส์”

นางสาวบุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.จบตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “กันเกราเกมส์” ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์

prsesact sesact

17 November 2023

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

นายปรีดี โสโป ผอ.สพม.จบตร เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 3/2566 ณ จังหวัดน่าน

prsesact sesact

16 November 2023

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตเขาสมิง – บ่อไร่

นายปรีดี โสโป ผอ.สพม.จบตร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตเขาสมิง – บ่อไร่ ณ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม “จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์” จังหวัดตราด

prsesact sesact

14 November 2023
1 2 7