สรุปการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้ขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

สรุปการเรียกบรรจุและแต่งตั้งผู้ขึ้นบัญชี ในการสอบแข่งชันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

admin-sesact

8 December 2023

admin-sesact

6 December 2023

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูฯ และการย้ายข้าราชพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูฯ และการย้ายข้าราชพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)

admin-sesact

29 November 2023

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เรื่อง ตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม)

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้อนุมัติการกำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2566 โดยมีสัดส่วนการใช้ตำแหน่งว่างสำหรับรับย้าย จำนวน 7 อัตรา และใช้สำหรับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 6 อัตรา

admin-sesact

28 November 2023

สถิติผู้สมัครสอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

admin-sesact

27 November 2023

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.จบตร ครั้งที่ 6/2566

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 6/2566 ณ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์

prsesact sesact

24 November 2023

พิธีเปิดดนตรีในสวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (Music in the Park Chanthaburi)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ร่วมกับชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะของโรงเรียนในสังกัด จัดกิจกรรมดนตรีในสวนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (Music in the Park Chanthaburi) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

prsesact sesact

22 November 2023

admin-sesact

22 November 2023
1 2 16