รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้จัดทำรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้อมูลตามในรายงานนี้