ข้อมูลการติดต่อ

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
หมายเลขโทรศัพท์ :  039-314402-3
หมายเลขโทรสาร :   039-314402-3 ต่อ 20
อีเมลล์ : saraban@sesact.go.th
หรือ อีเมลล์ :saraban04296@obec.go.th

แผนที่ตั้งสำนักงาน