เมื่อวันจันททร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด นำโดย นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม. นายพิทยุตม์ กงกุล รองผอ.สพม.จบตร น.ส.บุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.จบตร นายณัฐกร สอนวงค์ รองผอ.สพม.จบตร และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ร่วมประกาศ นโยบาย No Gift Policy “งดให้งดรับของขวัญและของกำนัลในทุกโอกาส”

นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (No Gift Policy)

ภาพกิจกรรม