ประมวลภาพพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ และกิจกรรม ๕ส วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๖

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ภาพกิจกรรม (คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด Google Photo)

ภาพกิจกรรม 5ส ในกลุ่ม/หน่วย