ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจัทนบุรี ตราด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)