รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนกันยายน พ.ศ.2566