การติดตามผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายในของ สพท. ประจำปีงบประมาณ 2567

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567

คณะติดตามผลการดำเนินงานระบบการควบคุมภายในของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำรายงานระบบการควบคุมภายในของ สพม. ประจำปีงบประมาณ 2567 และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของ สพม.จันทบุรี ตราด นำโดย นายนิพนธ์ พูลศิลป์ ผอ.กลุ่มบริหารสำนักงาน สอ. สพฐ. พร้อมด้วย นางมะลิวรรณ ศรีนา ข้าราชการบำนาญ สพป.สมุทรสงคราม, นายทรงพล ฐานวิสัย ข้าราชการบำนาญ สพป.นครราชสีมา เขต 4, นายกิตติชัย จิตติเจริญวิทย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สอ. สพฐ และนางสาวธัญธรณ์ พัทธเสน นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สอ. สพฐ. โดยมีนายปรีดี โสโป ผอ.สพม.จันทบุรี ตราด, รอง ผอ.สพม.จันทบุรี ตราด และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมทวีผล สพม.จันทบุรี ตราด