พิธีทำบุญหล่อเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา และพิธีเปิดป้ายโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น.

นายปรีดี โสโป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นประธานในพิธีทำบุญหล่อเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา และพิธีเปิดป้ายโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียน นักเรียน และบุคลากร พร้อมทั้งเยี่ยมชมร้านตัดผมโรงเรียนทุ่งขนานวิทยา ที่ดำเนินการโดยนักเรียนชุมนุม Barber & Salon ซึ่งเป็นการเสริมสร้างทักษะอาชีพของนักเรียน ตามนโยบาย Quick Win ของ สพฐ. ณ โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา จังหวัดจันทบุรี