ตรวจเยี่ยมบ้านพักครูประสบเหตุฝ้าเพดานถล่ม โรงเรียนประณีตวิทยาคม

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567

นายสุคันธชาติ ขันศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด พร้อมด้วย คณะกรรมการสำรวจภัยพิบัติสถานศึกษา สพม.จันทบุรี ตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักครูประสบเหตุฝ้าเพดานถล่ม เนื่องจากเกิดพายุฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้ฝ้าเพดานรับน้ำหนักไม่ไหว เกิดการร่วงหล่นลงมา ณ โรงเรียนประณีตวิทยาคม