กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต สพม.จันทบุรี ตราด

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.20 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา และแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต โดยมีนายปรีดี โสโป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นผู้นำในการกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และให้โอวาทแก่บุคลากร ณ ลานโดม สพม.จันทบุรี ตราด