“โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ”

“โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดตราด ครั้งที่ 2/2565

จังหวัดตราด กำหนดจัดกิจกรรมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณสระสีเสียด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
กิจกรรมหลักของการจัดโครงการนี้ ประกอบด้วย กิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมด้านการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องหลอดเลือดสมอง และกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต โดยกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนของจังหวัดตราด กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565 แบ่งเป็น เดินระยะทาง 3.6 กิโลเมตร วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร และปั่นจักรยานระยะทาง 21 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางรอบสระสีเสียด

ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ

สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง/สัญญาณเตือนภัย
https://drive.google.com/drive/folders/1laQhofutrz1Gvk1y1LzHeVr0Cv_5XI_x

เข้าร่วม LINE: TRAT Fighting Stroke เพื่อรรับข้อมูลข่าวสาร
https://lin.ee/pCpxQ10

เข้าร่วม LINE: TRAT Fighting Stroke เพื่อร่วมกิจกรรมออกกำลังกายสะสมแคลอรี่
https://lin.ee/pCpxQ10

เมื่อเข้าร่วมแล้วกด