ประกาศเรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของ สพม.จบตร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด