มาตรการเกี่ยวกับการยืมเงินราชการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด และหน่วยงานในสังกัด

[pdfjs-viewer attachment_id=21933 url=https://www.sesact.go.th/wp-content/uploads/2023/12/มาตรการเกี่ยวกับการยืมเงินราชการ-สพม.จบตร.pdf viewer_width=0 viewer_height=800 url=https://www.sesact.go.th/wp-content/uploads/2023/12/มาตรการเกี่ยวกับการยืมเงินราชการ-สพม.จบตร.pdf download=true print=true fullscreen=true fullscreen_target=true fullscreen_text=”ดูแบบเต็มหน้าจอ” zoom=auto ]