ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ครั้งที่ 1 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด และตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ครั้งที่ 1 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จำนวน 3 ราย และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 6 ราย ณ ห้องประชุมปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/1ME-9XBVYv6zqcvOTcYXN6UyQ_LYPWQHQ?usp=sharing