การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตทับทิม

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายปรีดี โสโป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตทับทิม พร้อมด้วย นายพิทยุตม์ กงกุล, นางสาวบุณยกุล หัตถกี, นางอมรรัตน์ จันกฤษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด นางสาวเบญจวรรณ จี๊ดชัง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนในสหวิทยาเขตทับทิม เข้าร่วมการประชุม ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1KTNFQsNbWmM1EpCuDsdo3FbIUZPg02t-?usp=sharing

prsesact sesact

16 October 2023

พิธีมอบโล่รางวัล มหกรรมวิชาการ ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.จันท์ ตราด วิถีคุณภาพ Success Story SESA Chan-Trat Symposium S-S-S-S 2023

นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล มหกรรมวิชาการ ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.จันท์ ตราด

prsesact sesact

22 September 2023

รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด

prsesact sesact

3 August 2023

ประมวลภาพพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ และกิจกรรม ๕ส

ประมวลภาพพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ และกิจกรรม ๕ส วันที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๖

admin-sesact

30 July 2023

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด มอบหมายให้ นางสาวบุณยกุล หัตถกี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด นางสาวพรทิพย์ พึ่งฝั่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ นางสุนันทา จิตต์แก้ว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน และนายชัยสิทธิ เนรมิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล

prsesact sesact

28 July 2023

ถวายพระพรชัยมงคล 28 กรกฎาคม 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคลและ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

prsesact sesact

27 July 2023

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฏหมาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฏหมาย แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ อิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

prsesact sesact

27 July 2023

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ

prsesact sesact

17 July 2023
1 2 7