พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ชาย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียน อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ชาย

prsesact sesact

26 June 2023

ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด และบุคคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกลแบบออนไลน์ (Conference) การมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 1/2566

admin-sesact

8 May 2023

การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 4/2566

สพม.จบตร ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 4/2566

prsesact sesact

28 April 2023

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.ขอนแก่น และ สพม.สุรินทร์

นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.จบตร และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.ขอนแก่น และ สพม.สุรินทร์

prsesact sesact

28 April 2023

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566

นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.จบตร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48

prsesact sesact

4 April 2023

ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ครั้งที่ 1 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด และตำแหน่งศึกษานิเทศก์

นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) ครั้งที่ 1 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จำนวน 3 ราย และตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 6 ราย

prsesact sesact

28 March 2023

วันตราดรำลึก ครบรอบ 117 ปี ประจำปี 2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด นำโดยนายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ร่วมพิธีเปิดงานวันตราดรำลึก ครบรอบ 117 ปี ประจำปี 2566

prsesact sesact

23 March 2023

มหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2

นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.จบตร พร้อมด้วย นายณัฐกร สอนวงค์ รองผอ.สพม.จบตร ร่วมพิธีเปิดมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 ณ ม.บูรพา วิยาเขตสระแก้ว จ.สระแก้ว

prsesact sesact

11 March 2023
1 2 3 7