วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 2/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร ประธานอนุกรรมการ และ นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม ณ ห้องประชุมปันสุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/1iL7hpc_Dkke2ZrMEgJeN5YhABZEMQ-Mn?usp=sharing