วันที่ 11-12 มีนาคม 2566
      นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด พร้อมด้วย นายณัฐกร สอนวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด และนายชัยสิทธิ เนรมิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ร่วมพิธีเปิดมหกรรมการเงินเพื่อครูไทย 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 2 โดย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว และ มอบนโยบายการแก้ไขหนี้สินครูระดับพื้นที่ โดยดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. จากนั้นร่วมรับฟังการบรรยายการให้ความรู้เกี่ยวกับการเงิน และร่วมกิจกรรมของธนาคาร โดยธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ณ หอประชุมศานิตย์นาคสุขศรี อาคาร ศ.ดร.สุชาติ อุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/1YJ4jfxhuild_W2VoIi3D1tG0zB-6Iygt?usp=sharing