ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566

วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น.

นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2566 โดยชี้แจงการรับมอบนโยบายจาก สพฐ. เรื่องการจำแนกคุณภาพของสถานศึกษา และติดตามปัญหา 0, ร, มส พร้อมด้วย นายพิทยุตม์ กงกุล นางสาวบุณยกุล หัตถกี นายณัฐกร สอนวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ขอขอบคุณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ ห้องประชุมพลอยไพลิน ในการจัดประชุมครั้งนี้

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ https://drive.google.com/drive/folders/1YI6UbrkvKXtGlWVccS0AkYFqO4JSHMeL?usp=sharing