วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด จัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคลและ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ในบริเวณอาคารสำนักงาน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก เทศบาลเมืองจันทบุรีที่สนับสนุนรถดับเพลิงฉีดน้ำทำความสะอาด

และเวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูพื้นที่ป่าบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และขอขอบคุณ ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรีที่สนับสนุนต้นกล้าไม้ จำนวน 150 ต้น สำหรับปลูกเพื่อฟื้นฟูป่าไม้ และขอขอบคุณโรงเรียนสอยดาววิทยาที่สนับสนุนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้