โครงการละเมิดทางคดี 24-5-65

จดหมายข่าว สพม.จบตร

.so-widget-sow-headline-default-0736ba8f086c- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: left; color: #ffffff; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-0736ba8f086c- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-0736ba8f086c- .sow-headline-container h4.sow-headline a { color: #ffffff; } .so-widget-sow-headline-default-0736ba8f086c- .sow-headline-container h3.sow-sub-headline { text-align: center; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-0736ba8f086c- .sow-headline-container h3.sow-sub-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-0736ba8f086c- .sow-headline-container .decoration { line-height: 0em; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-0736ba8f086c- .sow-headline-container .decoration { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-0736ba8f086c- .sow-headline-container .decoration .decoration-inside { height: 1px; display: inline-block; border-top: 1px none #eeeeee; width: 100%; max-width: 80%; } .so-widget-sow-headline-default-0736ba8f086c- .sow-headline-container *:first-child { margin-top: 0 !important; } .so-widget-sow-headline-default-0736ba8f086c- .sow-headline-container *:last-child { margin-bottom: 0 !important; }

เมนูหลัก

.so-widget-sow-headline-default-74f0b4162526- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; color: #ffffff; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-74f0b4162526- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-74f0b4162526- .sow-headline-container h4.sow-headline a { color: #ffffff; } .so-widget-sow-headline-default-74f0b4162526- .sow-headline-container h3.sow-sub-headline { text-align: center; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-74f0b4162526- .sow-headline-container h3.sow-sub-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-74f0b4162526- .sow-headline-container .decoration { line-height: 0em; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-74f0b4162526- .sow-headline-container .decoration { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-74f0b4162526- .sow-headline-container .decoration .decoration-inside { height: 1px; display: inline-block; border-top: 1px none #eeeeee; width: 100%; max-width: 80%; } .so-widget-sow-headline-default-74f0b4162526- .sow-headline-container *:first-child { margin-top: 0 !important; } .so-widget-sow-headline-default-74f0b4162526- .sow-headline-container *:last-child { margin-bottom: 0 !important; }

จดหมายข่าวสพม.จบตร

.so-widget-sow-headline-default-74f0b4162526- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; color: #ffffff; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-74f0b4162526- .sow-headline-container h4.sow-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-74f0b4162526- .sow-headline-container h4.sow-headline a { color: #ffffff; } .so-widget-sow-headline-default-74f0b4162526- .sow-headline-container h3.sow-sub-headline { text-align: center; line-height: 1.4em; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-74f0b4162526- .sow-headline-container h3.sow-sub-headline { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-74f0b4162526- .sow-headline-container .decoration { line-height: 0em; text-align: center; margin-top: 20px; margin-bottom: 20px; } @media (max-width: 780px) { .so-widget-sow-headline-default-74f0b4162526- .sow-headline-container .decoration { text-align: center; } } .so-widget-sow-headline-default-74f0b4162526- .sow-headline-container .decoration .decoration-inside { height: 1px; display: inline-block; border-top: 1px none #eeeeee; width: 100%; max-width: 80%; } .so-widget-sow-headline-default-74f0b4162526- .sow-headline-container *:first-child { margin-top: 0 !important; } .so-widget-sow-headline-default-74f0b4162526- .sow-headline-container *:last-child { margin-bottom: 0 !important; }
.so-widget-sow-image-default-17bc2272b535- .sow-image-container { display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center; } .so-widget-sow-image-default-17bc2272b535- .sow-image-container > a { display: inline-block; max-width: 100%; } @media screen and (-ms-high-contrast: active), screen and (-ms-high-contrast: none) { .so-widget-sow-image-default-17bc2272b535- .sow-image-container > a { display: flex; } } .so-widget-sow-image-default-17bc2272b535- .sow-image-container .so-widget-image { display: block; max-width: 100%; height: auto; }