ประกาศตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

Posted in InformationSesaChantrat, ข่าวประกาศจากเขต/ศธจ-กลุ่มบุคคล, ประกาศรับสมัคร-หน้าแรก.