admin-sesact

24 May 2023

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 5/2566

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 5/2566

prsesact sesact

22 May 2023

การประชุมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

สพม.จบตร ได้จัดการประชุมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

admin-sesact

21 May 2023

การประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประชุมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

admin-sesact

16 May 2023

prsesact sesact

11 May 2023

ประชุมการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด และบุคคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกลแบบออนไลน์ (Conference) การมอบนโยบายการดำเนินงานของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 1/2566

admin-sesact

8 May 2023

ประกาศผลการแข่งขันทางวิขาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

ประกาศผลการแข่งขันทางวิขาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

admin-sesact

2 May 2023
1 2 9