การพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษด้านภาษา (CEFR) ปีงบประมาณ 2565 วันที่ 28 – 29 พ.ค. 2565 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์ HCEC โรงเรียนมะขามสรรเสริญ

วันที่ 28 – 29 พ.ค. 2565 เวลา 08.30 น. ผ่านทาง Microsoft Teams

รายชื่อผู้เข้าพัฒนา CEFR สพม.จบตร

รายชื่อผู้เข้าพัฒนา CEFR สพป.จบ 2

Link Microsoft Teams สำหรับเข้าร่วมการประชุม

>>>Join Microsoft Teams Meeting<<<