การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2565 นายประธาน ทวีผล ผอ.สพม.จบตร เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2565 และมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัตรให้กับครูและสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล โดยมี นายพิทยุตม์ กงกุล นางสาวบุณยกุล หัตถกี รองผอ.สพม.จบตร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องโสต อาคาร 90 ปี ศรียานุสรณ์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่ ลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1cwiLO5hN4AjJDcmA7U6H6AgpmfUsqN0q?usp=sharing