รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนสิงหาคม พ.ศ.2566