การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร สพม.จบตร

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Hero_Widget”][/siteorigin_widget]

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Headline_Widget”][/siteorigin_widget]

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นเพื่อบรรจุและและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

รายงานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 5/2566 วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยาคม จังหวัดจันทบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ครั้งที่ 10/2566 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงคุณ จันทจร เป็นประธานอนุกรรมการ และนายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล มหกรรมวิชาการ ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.จันท์ ตราด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นเพื่อบรรจุและและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นเพื่อบรรจุและและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สถานศึกษา 2023 –แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) 39 โรงเรียน –ข้อมูลตรวจรอบแรก ข้อ OIT ข้อ OIT O1(กลุ่มอำนวยการ) O23(กลุ่มบริหารงานบุคคล) O2(กลุ่มอำนวยการ) O24(กลุ่มบริหารงานบุคคล) O3(กลุ่มอำนวยการ) O25(กลุ่มบริหารงานบุคคล) O4(กลุ่มอำนวยการ) O26(กลุ่มบริหารงานบุคคล) O5(กลุ่มอำนวยการ) O27(กลุ่มส่งเสริมฯ) O6(กลุ่มอำนวยการ)…