เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด Website
1 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี https://www.bj.ac.th/
2 บางกะจะ จันทบุรี https://bkjs.ac.th/
3 ศรียานุสรณ์ จันทบุรี http://www.siya.ac.th/
4 เบญจมานุสรณ์ จันทบุรี https://www.bms.ac.th/
5 ท่าใหม่ “พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล” จันทบุรี https://www.thamai.ac.th/
6 มัธยมวัดเขาสุกิม จันทบุรี https://mk.thai.ac/
7 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ จันทบุรี https://sites.google.com/view/sriratradnukhroh/
8 สะพานเลือกวิทยาคม จันทบุรี http://www.splw.ac.th/
9 แก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี http://www.kmps.ac.th/
10 นายายอามพิทยาคม จันทบุรี https://nya.ac.th/
11 มัธยมท่าแคลง จันทบุรี http://www.mtkschool.ac.th/
12 ตกพรมวิทยาคาร จันทบุรี http://www.tokpromwit.ac.th/
13 บ่อวิทยาคาร จันทบุรี https://sites.google.com/view/borwittayakarn/
14 ขลุงรัชดาภิเษก จันทบุรี https://krp.ac.th/
15 เครือหวายวิทยาคม จันทบุรี https://www.kruewai.ac.th/
16 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม จันทบุรี https://www.prk.ac.th/
17 หนองตาคงพิทยาคาร จันทบุรี http://www.ntkp.ac.th
18 มะขามสรรเสริญ จันทบุรี http://www.mkc.ac.th/
19 แหลมสิงห์วิทยาคม (อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์) จันทบุรี https://www.laemsing.ac.th/
20 สอยดาววิทยา จันทบุรี https://soidao.ac.th/
21 ทุ่งขนานวิทยา จันทบุรี http://www.thungkhananwittaya.com/
22 คิชฌกูฏวิทยา จันทบุรี https://kkws.ac.th/
23 คลองพลูวิทยา จันทบุรี http://www.klongpluwittaya.ac.th/
24 เกาะช้างวิทยาคม ตราด https://www.kchw.ac.th/
25 ตราษตระการคุณ ตราด http://www.tkschool.ac.th/
26 สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด https://www.streetrat.ac.th/
27 ตราดสรรเสริญวิทยาคม ตราด http://www.tratsansern.ac.th/
28 วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์ อุปถัมภ์) ตราด https://www.kiree.ac.th/
29 เขาน้อยวิทยาคม ตราด http://www.khownoischool.com/
30 อ่าวใหญ่พิทยาคาร ตราด http://www.aowyaipittayakarn.com/
31 เนินทรายวิทยาคม ตราด https://sites.google.com/noensai.ac.th/noensai/home
32 คลองใหญ่วิทยาคม ตราด http://www.ky.ac.th/
33 เขาสมิงวิทยาคม (จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์) ตราด http://www.ksw.ac.th/
34 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตราด http://www.satorwit.ac.th/
35 ประณีตวิทยาคม ตราด http://www.pnwtrat.ac.th/
36 บ่อไร่วิทยาคม ตราด http://www.boraiwit.ac.th/
37 หนองบอนวิทยาคม ตราด http://www.nbwit.ac.th/
38 แหลมงอบวิทยาคม ตราด http://www.laemngob.ac.th/
39 เกาะกูดวิทยาคม ตราด http://www.kohkoodwit.ac.th/