ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์

ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี

                 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.49 น. คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 19 ปี ณ อาคารโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด หลังจากนั้นคณะผู้บริหารร่วมรับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมา และความก้าวหน้าในการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีท่านอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวคำอำนวยพรให้กับข้าราชการ ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค