งานพิธีถวายผ้าพระราชกฐินพระราชทาน ณ วัดไผ่ล้อม(พระอารามหลวง) จันทบุรี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอพระราชทานไปทอดถวาย ณ วัดไผ่ล้อม (พระอารามหลวง) ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมีนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน แด่พระราชธรรมเมธี (วิสูติ ปญฺญาทีโป) เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี รักษาการแทน เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ประธานสงฆ์) ซึ่งมีนายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด พร้อมด้วย คณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินดังกล่าว

สามารถดูภาพทั้งหมดได้ที่ ลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1Mj7dIYMojj9fpRLBfq-CQHzQuXMlbGEc?usp=sharing