งานมหกรรมวิชาการ ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.จันท์ตราด วิถีคุณภาพ Success Story SESA Chan-Trat Symposium: S-S-S-S 2023

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ได้จัดงานมหกรรมวิชาการ ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.จันท์ตราด วิถีคุณภาพ Success Story SESA Chan-Trat Symposium: S-S-S-S 2023 ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ท่านธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายธณภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนผู้มีเกียรติที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี

โดยมหกรรมวิชาการ ร้อยเรื่องราวความสำเร็จ สพม.จันท์ตราด วิถีคุณภาพ Success Story SESA Chan-Trat Symposium: S-S-S-S 2023 ดำเนินการมาเป็นปีที่ 9 คณะกรรมการดำเนินงานได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประกวด คัดเลือก และแสดงผลงานและนวัตกรรม ความเป็นมืออาชีพในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้บริหาร ครููผู้สอน นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบกับการจัดนิทรรศการผลงานของโรงเรียนและหน่วยงาน เวทีแสดงความสามารถของนักเรียน และคัดเลือกผลงานด้านสถานศึกษา ผลงานด้านครูผู้สอน และผลงานของนักเรียน

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1B7VSf36pZeYleOLTIxiER8AVydi0Grm5