รองผอ.สพม.จบตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “กันเกราเกมส์”

รองผอ.สพม.จบตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “กันเกราเกมส์”

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น.

     นายปรีดี โสโป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด มอบหมายให้นางสาวบุณยกุล หัตถกี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2566 “กันเกราเกมส์” ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธี