ผอ.สพม.จบตร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

ผอ.สพม.จบตร ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 น.

นายปรีดี โสโป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด และนางสาวบุณยกุล หัตถกี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2566 ณ วัดบูรพาพิทยาราม พระอารามหลวง ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี