ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.ขอนแก่น และ สพม.สุรินทร์

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2566

นายประธาน ทวีผล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด พร้อมด้วย นายพิทยุตม์ กงกุล นางสาวบุณยกุล หัตถกี นายณัฐกร สอนวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด และ บุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น นำโดย ดร.ศักดา ชัยภัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น นำคณะเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ นำโดยนายวัชรา สามาลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์) นำคณะเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัย การพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

รับชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1VDuZPI9jlpXFcCoOYVEEelZif0E6XEWf?usp=sharing